onDEX Community

Blockchain profile picture

Blockchain

Blockchain là gì thì đây là một cuốn sổ cái điện tử được phân phối trên nhiều máy tính, là nơi lưu trữ mọi thông tin giao dịch. #Blockchain #BlockchainLaGi

Location 15 Le Van Thiem, Nhan Chinh, Thanh Xuan, Ha Noi Joined Joined on  Personal website https://market247.io/blockchain-la-gi