onDEX Community

Cover image for Hướng dẫn chạy node Pontem
I'm Duy
I'm Duy

Posted on • Updated on

Hướng dẫn chạy node Pontem

Pontem là một nền tảng thử nghiệm và là cầu nối giữa các hệ sinh thái blockchain được phép và công khai sẽ cho phép trao đổi dữ liệu và giá trị giữa hai metaverses này. Pontem đã gửi thành công khoản tài trợ web3 để chuyển Move VM vào hệ sinh thái Polkadot và được hỗ trợ bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu như Mechanism Capital, Kenetic Capital, Animoca Brands và Delphi Digital.

1/ Yêu cầu cấu hình

 • CPU: 8 threads
 • RAM: 8GB
 • Disk: 100GB
 • OS: Ubuntu 20.04

2/ Cài đặt

Sử dụng lệnh này để cài đặt diễn ra tự động. Chỉ định tên cho node của bạn và đợi quá trình cài đặt hoàn tất.

wget -O pontem.sh https://api.ondex.app/pontem.sh && chmod +x pontem.sh && ./pontem.sh
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

3/ Cài đặt Polkadot Extension

Để cài đặt, hãy truy cập trang web và tải xuống phiên bản mới nhất cho trình duyệt của bạn:

Polkadot Extension

3.1/ Tạo tài khoản

Đối với ví dụ này, chúng tôi tạo một tài khoản trong mạng Pontem với tên onDEX.

Truy cập trang web và cho phép truy cập vào tiện ích mở rộng trong cửa sổ bật lên:

Pentem Account

Chúng ta cần tạo tài khoản, nhấp vào Add account:

add Account via seed

Lưu mnemonic seed và nhấp vào “Next”:

add Account via seed 1/3

Nhập tên của ví, trong trường hợp này là onDEX, nhập mật khẩu và nhấp vào "Next".

add Account via seed 2/3

Chọn "Save" để tải xuống file json:

add Account via seed 3/3

3.2/ Nhận testnet token

Sử dụng FAUCET để nhận miễn phí testnet token (có thể nhận mỗi 24h 1 lần)

FAUCET bot

Chờ đến khi nhận được thông báo như ảnh trên thì hãy kiểm tra tài khoản của bạn.

3.3/ Mapping Author với id tài khoản của bạn

Thay thế <your_mnemonic> bằng mnemonic của bạn ở mục 3.1. Đừng quên lưu dữ liệu đã tạo.

cd ~/pontem-bootstrap/ && docker-compose run pontem-node pontem key inspect --keystore-path /opt/pontem/keys "<your_mnemonic>"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bạn sẽ nhận được một cái gì đó như này:

Image description

Quay lại extrinsics

 1. Chọn authorMapping trong mục "submit the following extrinsic".
 2. Chọn addAssociation(author_id)
 3. Nhập public key vào mục author_id
 4. Gửi transaction từ tài khoản của bạn

Submit transaction

Sau khi giao dịch được thực hiện, bạn sẽ mất 1 đồng PONT làm số tiền dự trữ để lập mapping public key. Nếu bạn không muốn tham gia nữa, bạn có thể lấy lại PONT của mình bằng cách gọi phương thức clearAssinity của cùng một pallet.

Hãy kiểm tra xem author Mapped đúng chưa:

 • Quay lại Chain State
 • Chọn authorMapping trong "selected state query"
 • Chọn mappingWithDeposit(NimbusPrimitivesNimbusCryptoPublic):Option
 • Nhập public key của bạn vào mục AuthorId
 • Thực hiện lệnh call

LƯU Ý: Bạn sẽ thấy số tiền gửi là 10.000.000.000. Điều này là bình thường và vẫn chỉ là 1 PONT

3.4/ Thêm Nimbus key

Thay thế <you_mnemonic> bằng mnemonic của bạn ở mục 3.1

cd ~/pontem-bootstrap/ && docker-compose run pontem-node pontem key insert --suri "<you_mnemonic>" --keystore-path /opt/pontem/keys --key-type nmbs
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

4/ Trở thành collator

 • Quay trở lại Pontem UI. Javascript

 • Nhập vào lệnh sau và chạy (xóa mã được xác định trước trước đó):

// Simple script to get candidate pool size
const candidatePool = await api.query.parachainStaking.candidatePool();
console.log(`Candidate pool size is: ${candidatePool.length}`);
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Hãy copy lại số Candidate pool size

4.1/ Tạo collator candidate

Truy cập vào extrinsics

 1. Chọn parachainStaking
 2. Chọn tiếp joinCandidates(bond, candidate_count)
 3. Đặt số tiền để trái phiếu vào trường Pond . Ví dụ: 11000000000000 là 1100 PONT (nên đặt ít nhất 1100 PONT).
 4. Nhập vào số Candidate pool size vừa lưu lại ở trên
 5. Gửi giao dịch từ tài khoản của bạn

Để trở thành collator (sản xuất khối), bạn cần stake ít nhất 1000 PONT. Bạn có thể tự stake hoặc nhờ người những đề cử stake cho bạn.

Submit transaction

4.2/ Kiểm tra bạn trong danh sách colator và candidates.

Có hai danh sách đối chiếu:

 • selectCandidates - chứa danh sách đối chiếu đang hoạt động (đối chiếu đang tạo ra các khối).
 • candidatePool - chứa toàn bộ danh sách đối chiếu (bao gồm ứng viên đang hoạt động và ứng viên).

Truy cập vào Chain State

 • Chọn parachainStaking từ "selected state query"
 • Chọn selectedCandidates hoặc candidatePool và nhấn nút "+". Bạn sẽ nhận được một danh sách các địa chỉ được phân tách bằng dấu phẩy.

5/ Khởi chạy node

cd ~/pontem-bootstrap/ && docker-compose up -d
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Kiểm tra logs bằng lệnh sau:
cd ~/pontem-bootstrap/ && docker-compose logs -f --tail 10
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • Bạn có thể kiểm tra altitude tại explorer

6/ Stake

 • Truy cập vào extrinsics
 • Chọn parachainStaking
 • Chọn tiếp candidateBondMore(more)
 • Chỉ định số lượng bổ sung được liên kết trong trường "more" (đừng quên thêm 10 số 0 thập phân!).
 • Gửi giao dịch.

Discussion (0)