onDEX Community

Lee Hoong Sown profile picture

Lee Hoong Sown

!

Joined Joined on  Personal website https://vnrom.net
Vitalik Buterin lên tiếng bảo vệ DAO

Vitalik Buterin lên tiếng bảo vệ DAO

Comments
5 min read
Các yếu tố tạo nên 1 Layer-1 thành công

Các yếu tố tạo nên 1 Layer-1 thành công

Reactions 3 Comments
19 min read
Econia là gì? Toàn tập về tiền điện tử Econia

Econia là gì? Toàn tập về tiền điện tử Econia

Reactions 3 Comments
6 min read
Aptos là gì? Toàn tập về tiền điện tử Aptos

Aptos là gì? Toàn tập về tiền điện tử Aptos

Reactions 3 Comments
5 min read
Bỏ túi 10 hình thức tấn công DeFi & các giải pháp

Bỏ túi 10 hình thức tấn công DeFi & các giải pháp

Reactions 3 Comments
13 min read
Tổng quan về Agoric - (BLD) - Mở bán công khai trên Coinlist

Tổng quan về Agoric - (BLD) - Mở bán công khai trên Coinlist

Reactions 9 Comments
6 min read
Project Galaxy - "Alibaba" của công nghệ Web 3

Project Galaxy - "Alibaba" của công nghệ Web 3

Reactions 9 Comments
13 min read
loading...