onDEX Community

Cover image for Vitalik Buterin lên tiếng bảo vệ DAO
Lee Hoong Sown
Lee Hoong Sown

Posted on • Originally published at cointelegraph.com

Vitalik Buterin lên tiếng bảo vệ DAO

Người đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã đứng ra bảo vệ các Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), lập luận rằng trong một số trường hợp, chúng có thể hiệu quả hơn và công bằng hơn so với cấu trúc công ty truyền thống.

Về lý thuyết, các DAO được sở hữu và quản lý tập thể bởi các thành viên của họ và không có lãnh đạo trung tâm. Tất cả các quyết định liên quan đến các khía cạnh như việc sử dụng quỹ kho bạc hoặc cải tiến giao thức đều được thực hiện thông qua biểu quyết đối với các đề xuất được gửi đến cộng đồng.

Trong một bài đăng ngày 20 tháng 9 trên trang web của mình, Buterin đã chỉ ra rằng các nhà phê bình thường cho rằng quản trị DAO là không hiệu quả, rằng những người theo chủ nghĩa lý tưởng của DAO là ngây thơ và cấu trúc quản trị công ty truyền thống với hội đồng quản trị và CEO là phương pháp tối ưu để đưa ra các quyết định quan trọng.

Tuy nhiên, người đồng sáng lập Ethereum tin rằng "vị trí này thường sai" và lập luận rằng ngay cả những hình thức thỏa hiệp ngây thơ về trung bình cũng có khả năng hoạt động tốt hơn các cấu trúc công ty tập trung trong một số tình huống nhất định. Mặc dù, anh ấy tin rằng nó phụ thuộc vào loại quyết định mà anh ấy nói thuộc hai loại: lồi (convex) và lõm (concave).

Ví dụ về các quyết định lồi bao gồm phản ứng đại dịch, chiến lược quân sự và lựa chọn công nghệ trong các giao thức tiền điện tử. Trong khi các quyết định lõm bao gồm các vấn đề tư pháp, tài trợ hàng hóa công cộng và thuế suất.

"Nếu một quyết định là lõm, chúng tôi muốn một thỏa hiệp, và nếu nó lồi, chúng tôi muốn lật đồng xu", anh ấy viết.

Theo Buterin khi các quyết định là lồi, việc phân cấp quá trình ra quyết định có thể dẫn đến "sự nhầm lẫn và các thỏa hiệp chất lượng thấp", tuy nhiên khi chúng bị lõm, "dựa vào sự khôn ngoan của đám đông có thể đưa ra câu trả lời tốt hơn."

"Trong những trường hợp này, các cấu trúc giống như DAO với lượng lớn thông tin đầu vào đa dạng đi vào quá trình ra quyết định có thể có rất nhiều ý nghĩa."

Các DAO thường áp dụng phân quyền để bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công và kiểm duyệt từ bên ngoài. Do tính chất của không gian và tính chất từ ​​xa và trực tuyến của một số dự án, việc “kiểm tra lý lịch và 'kiểm tra mùi' trực tiếp không chính thức để tìm tính cách có thể khó khăn hơn."

Buterin lập luận rằng đây chính xác là lý do tại sao các DAO lại cần thiết, cho rằng thế giới phi tập trung cần phải "phân phối quyền ra quyết định cho nhiều người ra quyết định hơn, để mỗi người ra quyết định cá nhân có ít quyền lực hơn và do đó, các mối quan hệ thông đồng có nhiều khả năng bị tố giác và tiết lộ."

Anh ta thừa nhận các DAO không phải là không có vấn đề của họ . Trong một số tình huống nhất định, cần phải có một cấu trúc tập trung hơn, chẳng hạn như khi một tổ chức hoạt động với sự lãnh đạo cốt lõi trung tâm và có các nhóm riêng biệt làm việc độc lập.

Ban lãnh đạo cốt lõi được phân cấp, nhưng Buterin nói rằng có thể cần thiết để các nhóm cá nhân tuân theo một hệ thống thứ bậc rõ ràng, áp dụng một "quan điểm rõ ràng có quan điểm và các quyết định hướng dẫn."

"Một hệ thống được thiết kế để hoạt động một cách ổn định và không thay đổi xung quanh một tập hợp các giả định, khi đối mặt với những thay đổi cực đoan và bất ngờ đối với những hoàn cảnh đó, cần một người lãnh đạo dũng cảm nào đó để điều phối phản ứng."

Buterin giải thích thêm, nói rằng trong một số trường hợp, các DAO có thể cần "sử dụng các hình thức giống như công ty" để "xử lý sự không chắc chắn không mong muốn."

Ông kết luận bằng cách nói rằng đối với một số tổ chức, ngay cả trong thế giới tiền điện tử rằng "các hình thức quản trị đơn giản hơn nhiều và do người lãnh đạo điều hành, nhấn mạnh sự nhanh nhẹn thường sẽ có ý nghĩa".

"Nhưng điều này không nên làm phân tán thực tế rằng hệ sinh thái sẽ không tồn tại nếu không có một số hình thức phi tập trung không phải của công ty giữ cho toàn bộ hoạt động ổn định".

Discussion (0)