onDEX Community

Posts

Vitalik Buterin lên tiếng bảo vệ DAO
Cover image for Vitalik Buterin lên tiếng bảo vệ DAO

Vitalik Buterin lên tiếng bảo vệ DAO

Comments
5 min read
Arbitrage là gì? Rủi ro của giao dịch chênh lệch giá trong Crypto

Arbitrage là gì? Rủi ro của giao dịch chênh lệch giá trong Crypto

Reactions 3 Comments
12 min read
Mark Cuban là ai? Shiller của BTC và DOGE

Mark Cuban là ai? Shiller của BTC và DOGE

Reactions 5 Comments
9 min read
Quick update: Immutable X (IMX)

Quick update: Immutable X (IMX)

Reactions 3 Comments
1 min read
Secondary onDEX Community logo

onDEX Community is a community of amazing users

We're a community for sharing and discussing Crypto

Polygon là gì và hướng dẫn sử dụng

Polygon là gì và hướng dẫn sử dụng

Reactions 5 Comments
15 min read
Tronscan là gì và hướng dẫn sử dụng

Tronscan là gì và hướng dẫn sử dụng

Reactions 4 Comments
15 min read
Quick update: Curve DAO (CRV)

Quick update: Curve DAO (CRV)

Reactions 3 Comments
2 min read
Theo dấu chân quỹ lớn

Theo dấu chân quỹ lớn

Reactions 4 Comments
4 min read
Quick update: Biconomy (BICO)

Quick update: Biconomy (BICO)

Reactions 4 Comments
2 min read
Mt. Gox: Một câu chuyện về hack, dối trá, lừa lọc

Mt. Gox: Một câu chuyện về hack, dối trá, lừa lọc

Reactions 4 Comments
8 min read
Dogechain (DC) là gì? Tìm hiểu về Dogechain

Dogechain (DC) là gì? Tìm hiểu về Dogechain

Reactions 5 Comments
15 min read
Các yếu tố tạo nên 1 Layer-1 thành công

Các yếu tố tạo nên 1 Layer-1 thành công

Reactions 3 Comments
19 min read
Econia là gì? Toàn tập về tiền điện tử Econia

Econia là gì? Toàn tập về tiền điện tử Econia

Reactions 3 Comments
6 min read
Aptos là gì? Toàn tập về tiền điện tử Aptos

Aptos là gì? Toàn tập về tiền điện tử Aptos

Reactions 3 Comments
5 min read
Account Abstraction – Khi ví crypto và smart contract hợp làm một

Account Abstraction – Khi ví crypto và smart contract hợp làm một

Reactions 4 Comments
9 min read
Nansen là gì? Hướng dẫn chi tiết sử dụng Nansen

Nansen là gì? Hướng dẫn chi tiết sử dụng Nansen

Reactions 2 Comments
24 min read
Bỏ túi 10 hình thức tấn công DeFi & các giải pháp

Bỏ túi 10 hình thức tấn công DeFi & các giải pháp

Reactions 3 Comments
13 min read
Solscan là gì và hướng dẫn sử dụng

Solscan là gì và hướng dẫn sử dụng

Reactions 3 Comments
12 min read
Etherscan là gì và hướng dẫn sử dụng

Etherscan là gì và hướng dẫn sử dụng

Reactions 5 Comments
14 min read
Tìm hiểu về Justin Sun - CEO BitTorrent và TRON Network

Tìm hiểu về Justin Sun - CEO BitTorrent và TRON Network

Reactions 6 Comments
7 min read
Bscscan là gì và hướng dẫn sử dụng

Bscscan là gì và hướng dẫn sử dụng

Reactions 6 Comments
12 min read
BNB Application Sidechain (BAS) là gì? Tổng quan dự án Meta Apes trên BAS

BNB Application Sidechain (BAS) là gì? Tổng quan dự án Meta Apes trên BAS

Reactions 3 Comments
6 min read
Hướng dẫn chạy node Rebus Chain

Hướng dẫn chạy node Rebus Chain

Reactions 9 Comments 1
4 min read
Hướng dẫn chạy node Sui và cơ hội nhận Retroactive

Hướng dẫn chạy node Sui và cơ hội nhận Retroactive

Reactions 6 Comments
3 min read
Cách tạo VPS Windows 10/Ubuntu Free

Cách tạo VPS Windows 10/Ubuntu Free

Reactions 6 Comments
6 min read
Tổng quan về Agoric - (BLD) - Mở bán công khai trên Coinlist

Tổng quan về Agoric - (BLD) - Mở bán công khai trên Coinlist

Reactions 9 Comments
6 min read
Project Galaxy - "Alibaba" của công nghệ Web 3

Project Galaxy - "Alibaba" của công nghệ Web 3

Reactions 9 Comments
13 min read
Low Cap Coin là gì? 5 bước đầu tư Coin Low Cap cho người mới

Low Cap Coin là gì? 5 bước đầu tư Coin Low Cap cho người mới

Comments
25 min read
ERC-3525 là gì? Chuẩn token dành cho Semi-fungible Token

ERC-3525 là gì? Chuẩn token dành cho Semi-fungible Token

Comments
10 min read
"Săn" Retroactive Airdrop nào tiếp theo?

"Săn" Retroactive Airdrop nào tiếp theo?

Reactions 3 Comments
7 min read
Săn Airdrop & Retroactive trên các Layer 2: Đâu là cơ hội tiếp theo?

Săn Airdrop & Retroactive trên các Layer 2: Đâu là cơ hội tiếp theo?

Reactions 3 Comments
17 min read
Hướng dẫn chạy node Oasys

Hướng dẫn chạy node Oasys

Comments
1 min read
EtherDrops là gì và hướng dẫn sử dụng

EtherDrops là gì và hướng dẫn sử dụng

Comments
10 min read
7 bước xây dựng kênh Twitter khi tham gia Crypto

7 bước xây dựng kênh Twitter khi tham gia Crypto

Reactions 3 Comments
11 min read
Hướng dẫn chạy node Archway

Hướng dẫn chạy node Archway

Comments
3 min read
Smart Contract là gì? Cách hoạt động của hợp đồng thông minh

Smart Contract là gì? Cách hoạt động của hợp đồng thông minh

Comments
7 min read
Solidity là gì? Có nên học Solidity để làm Blockchain không?

Solidity là gì? Có nên học Solidity để làm Blockchain không?

Comments
7 min read
Hướng dẫn chạy node Pontem

Hướng dẫn chạy node Pontem

Comments
5 min read
Hướng dẫn chạy node Aptos

Hướng dẫn chạy node Aptos

Comments
7 min read
Hướng dẫn chạy node StarkNet

Hướng dẫn chạy node StarkNet

Comments
2 min read
Thanh khoản tập trung (CLMM) là gì? Mô hình AMM tiềm năng thế hệ mới

Thanh khoản tập trung (CLMM) là gì? Mô hình AMM tiềm năng thế hệ mới

Comments
12 min read
Michael Saylor là ai? Từ anti Bitcoin đến Cá voi Bitcoin

Michael Saylor là ai? Từ anti Bitcoin đến Cá voi Bitcoin

Reactions 3 Comments
11 min read
Vampire Attack là gì? Những cỗ máy thu hút thanh khoản trong DeFi

Vampire Attack là gì? Những cỗ máy thu hút thanh khoản trong DeFi

Comments
9 min read
Revoke là gì? Sử dụng Revoke để bảo mật tài sản như thế nào?

Revoke là gì? Sử dụng Revoke để bảo mật tài sản như thế nào?

Reactions 6 Comments
7 min read
Thị trường Lending trong Crypto bao gồm những gì?

Thị trường Lending trong Crypto bao gồm những gì?

Comments
8 min read
ASIC là gì? Ứng dụng của ASIC trong hoạt động khai thác tiền điện tử

ASIC là gì? Ứng dụng của ASIC trong hoạt động khai thác tiền điện tử

Comments
7 min read
DAO có nghĩa là hoàn toàn tự trị và phi tập trung, nhưng có phải vậy không?

DAO có nghĩa là hoàn toàn tự trị và phi tập trung, nhưng có phải vậy không?

Reactions 5 Comments
9 min read
DeFi 2.0 và DeFi 3.0

DeFi 2.0 và DeFi 3.0

Reactions 9 Comments
5 min read
Yield Farming là gì? Tìm hiểu về thuật ngữ Yield Farming

Yield Farming là gì? Tìm hiểu về thuật ngữ Yield Farming

Comments
9 min read
Sam Bankman-Fried (SBF) là ai? "Mark Zuckerberg của tiền điện tử"?

Sam Bankman-Fried (SBF) là ai? "Mark Zuckerberg của tiền điện tử"?

Reactions 6 Comments
15 min read
loading...