onDEX Community

Cover image for Cách tạo VPS Windows 10/Ubuntu Free
Nami
Nami

Posted on • Originally published at anonyviet.com

Cách tạo VPS Windows 10/Ubuntu Free

Mới đây, người dùng Internet phát hiện được một lỗi khá thú vị trên gitpod cho phép bạn có thể tải các gói Windows/Ubuntu và tạo VPS free. Đây là lỗi khá nghiêm trọng nên mình nghĩ gitpod sẽ fix trong thời gian sớm nhất. Nếu bạn thử theo bài viết và không làm được thì có nghĩa là gitpod đã khắc phục lỗi này xong rồi nhé.

Thời gian tối đa của VPS này là 50 tiếng, cũng tương đối nhiều. AE có thể dùng để làm quen với việc sử dụng các command line trên Ubuntu, hoặc tạo node chạy test theo seri này: Running a full node

Gitpod là gì?

Gitpod là một ứng dụng Kubernetes mã nguồn mở dành cho môi trường nhà phát triển mã nguồn, sẵn sàng tạo ra các môi trường nhà phát triển tự động, mới mẻ cho từng tác vụ, trên đám mây, chỉ trong vài giây. Nó cho phép bạn mô tả môi trường nhà phát triển của mình dưới dạng code và tạo môi trường phát triển tức thì, từ xa và dựa trên đám mây trực tiếp từ trình duyệt hoặc IDE máy tính của bạn.

Yêu cầu

Để tạo được VPS Windows 10 và Ubuntu Free thì bạn cần những thứ như sau:

  • Đầu tiên là tạo tài khoản ở trang gitpod.iongrok.com
  • Tạo tài khoản và tải VNC Viewer - dùng để remote Windows
  • Remote Desktop Connection (có sẵn trên Windows 7 đến 11) hoặc Microsoft Remote Desktop - dùng để remote Ubuntu

Cách tạo VPS Windows 10/Ubuntu Free

Trước hết, các bạn cần tạo tài khoản trên trang gitpod.io và đăng nhập vào tài khoản vừa tạo.

Login to Gitpod

Tiếp theo các bạn cần tạo workspace mới bằng cách nhấn vào “New Workspace” hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + O.

New Workspace

Bạn có thể chọn workspace nào cũng được, nhưng trong bài viết này mình sẽ chọn python-django.

python-django

Vậy là đã chuẩn bị xong rồi đó. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo VPS Windows 10 và Ubuntu free nhé.

Windows 10

Bước 1: Các bạn để ý góc dưới màn hình có bảng console. Tại đây, các bạn chọn tab Terminal và nhấn Ctrl + Z để thoát khỏi tiến trình hiện tại và quay về chỗ nhập lệnh.

Terminal

Bước 2: Tiếp theo, các bạn nhập lần lượt các lệnh sau:

$ sudo su
$ wget -O winlite10.sh https://raw.githubusercontent.com/a2nk/G-cloud/main/winlite10.sh?utm_source=google,+gitpod,+linggahosting,+github,+ngrok > /dev/null 2>&1
$ chmod +x winlite10.sh
$ ./winlite10.sh
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Nhập xong sẽ có giống như này:

Image description

Bước 3: Đến bước này, các bạn quay trở lại trang ngrok tại đây để lấy token.

Image description

Bước 4: Sau đó quay trở lại tab gitpod và dán token ngrok vừa copy vào.

token ngrok

Bước 5: Đợi một chút để gitpod tải file về. Sau khi tải xong thì terminal trên trang gitpod sẽ như ảnh bên dưới. Các bạn copy địa chỉ chỗ lại.

IP address

Bước 6: Các bạn dán địa chỉ này vào VNC Viewer và tiến hành kết nối đến VPS.

VNC Viewer

Nếu nó có hiện cảnh báo như ảnh dưới thì nhấn “Continue” nhé.

Image description

Vậy là bạn đã thành công kết nối đến VPS rồi đó. Cấu hình của VPS này gồm 2core 8gb. Theo trải nghiệm của mình thì con VPS này rất lag, nhưng cũng phục vụ ổn cho nhu cầu nhẹ nhàng của một số anh em.

Các bạn lưu ý không tắt tab gitpod đi nhé. Nếu các bạn tắt gitpod thì VPS cũng sập theo, nên phải để tab gitpod chạy nền thì mới duy trì được VPS. Thời gian tối đa của VPS này là 50 tiếng, cũng tương đối nhiều

Ubuntu

Các bước tạo VPS Ubuntu cũng tương tự như tạo VPS Windows 10. Nhưng chỉ khác ở lệnh cài đặt và cách kết nối.

Bước 1: Nhập các lệnh sau vào Terminal trên tab Gitpod:

$ sudo su
$ wget -O ubuntu.sh https://raw.githubusercontent.com/a2nk/G-cloud/main/ubuntu.sh?utm_source=google,+facebook,+linggahosting,+github,+ngrok > /dev/null 2>&1
$ chmod +x ubuntu.sh
$ ./ubuntu.sh
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bước 2: Dán token ngrok vào Terminal.

Image description

Bước 3: Nhập ap và nhấn Enter.

Image description

Bước 4: Sau khi cài đặt xong thì Terminal sẽ có kết quả như ảnh dưới. Các bạn copy địa chỉ ở dòng RDP Address.

Image description

Bước 5: Sau đó dán địa chỉ này vào Remote Desktop Connection trên Windows và nhấn “Connect”.

Image description

Nếu nó có hiện cảnh báo như ảnh dưới thì chọn “Yes” nhé.

Image description

Và đây là VPS Ubuntu chúng ta vừa tạo. Cấu hình của con VPS này gồm 16core 64gb VRam 380gb. Đỡ lag hơn con VPS Windows nhiều nhưng cũng không mượt lắm. Giới hạn thời gian sử dụng VPS là 50 tiếng

Image description

Lưu ý: Các bạn không tắt tab Gitpod nhé. Phải duy trì tab đó thì VPS mới hoạt động được.

Discussion (0)