onDEX Community

Cover image for Quick update: Curve DAO (CRV)
Nami
Nami

Posted on • Originally published at thenerd.substack.com

Quick update: Curve DAO (CRV)

Bài viết được chia sẻ bởi The Data Nerd

Tóm tắt:

  • Một số cá voi và dev đang mua vào CRV với số lượng lớn trong tuần vừa qua, dự định là để chờ sự ra mắt của đồng native stablecoin crvUSD
  • Các tín hiêu onchain khác như số ngày nắm giữ, số ví mua CRV … đều tích cực

Đầu tiên, địa chỉ ENS c2tp.eth (Lead dev của Convex Finance, một dự án staking cho Curve) đã mua vào hơn 1 triệu đô CRV vào ngày 22/8 rồi chuyển sang Convex để stake.

Image description

Thứ hai, một ví EIP 1559 đã mua vào 7 triệu đô CRV tính từ đầu tháng 8 trên Coinbase, sau đó chuyển sang một ví ETH Millionaire rồi từ đây lại chuyển tiếp sang nhiều ví khác nhau. Nhìn vào Token Distribution thì có một số ví mới được lập đang hold số lượng lớn CRV (khoảng 0.04% tổng cung) đều được nhận token từ ví ETH Millionaire trên.

Image description

Ví 0xd20e… mua từ Coinbase rồi chuyển sang ví ETH Millionaire.

Image description

Ví 0xceb… lại tiếp tục chuyển CRV sang nhiều ví khác.

Thứ ba, ví 0xcb2… (mới lập vào 30/8) cũng đã nhận được gần 1,5 triệu đô từ Coinbase.

Image description

Về các tín hiệu onchain khác thì cũng khá tích cực, cụ thể là số ví nắm giữ CRV vẫn trong xu hướng tăng đều tới hơn 70k và 77% token được nắm giữ trên 2 năm.

Nhận định của mình là các whale và insider đang mua vào mạnh chờ sự ra mắt của native stablecoin dự án là crvUSD. Trong bài báo The Block mới đăng thì CEO của Curve cũng đã xác nhận stablecoin này sẽ ra mắt vào tháng sau. Anh em có thể dùng tiếp phân tích kỹ thuật để xác định entry phù hợp để mở vị thế long.

Discussion (0)