onDEX Community

Cover image for Quick update: Immutable X (IMX)
Nami
Nami

Posted on • Originally published at facebook.com

Quick update: Immutable X (IMX)

Đây là bài viết được chia sẻ bởi The Data Nerd

  • Có dấu hiệu cá mập gom hàng mạnh từ đầu tháng 7.

Image description

  • Xu hướng rút ròng khỏi sàn CEX.

Image description

  • Số ví và thời gian nắm giữ tăng.

Image description

Image description

  • Lưu ý: IMX sẽ có đợt unlock token lớn (12,6% tổng cung) vào tháng 10.

Image description

Anh em có thể dùng tiếp phân tích kỹ thuật để canh long nhưng với lượng token lớn sắp unlock thì short theo mình sẽ an toàn hơn, dù gì thì vẫn cần quản lý vốn chặt nhé.

Với ai muốn hold thì mình khuyên chờ qua đợt unlock, nghiên cứu hành vi onchain xem VC/Private Sale Investors có chốt lời không rồi tính tiếp.

Discussion (0)