onDEX Community

Thuật ngữ Crypto Series' Articles

Back to onDEX's Series
White Paper là gì? Tầm quan trọng của White Paper trong đầu tư Crypto
Cover image for White Paper là gì? Tầm quan trọng của White Paper trong đầu tư Crypto

White Paper là gì? Tầm quan trọng của White Paper trong đầu tư Crypto

Comments
7 min read
Users Pool là gì? Vũ khí giúp dự án bùng nổ trong thời gian ngắn
Cover image for Users Pool là gì? Vũ khí giúp dự án bùng nổ trong thời gian ngắn

Users Pool là gì? Vũ khí giúp dự án bùng nổ trong thời gian ngắn

Comments
12 min read
Tokenomics là gì? Ván bài lật ngửa với nhà tạo lập thị trường
Cover image for Tokenomics là gì? Ván bài lật ngửa với nhà tạo lập thị trường

Tokenomics là gì? Ván bài lật ngửa với nhà tạo lập thị trường

Comments
30 min read
Blockchain Explorer là gì? Kiểm tra giao dịch trên Blockchain bằng Block Explorer
Cover image for Blockchain Explorer là gì? Kiểm tra giao dịch trên Blockchain bằng Block Explorer

Blockchain Explorer là gì? Kiểm tra giao dịch trên Blockchain bằng Block Explorer

Reactions 2 Comments
8 min read
EVM (Ethereum Virtual Machine) là gì?
Cover image for EVM (Ethereum Virtual Machine) là gì?

EVM (Ethereum Virtual Machine) là gì?

Comments
26 min read
Privacy là gì? Chìa khóa cho sự tự do khi tham gia Crypto
Cover image for Privacy là gì? Chìa khóa cho sự tự do khi tham gia Crypto

Privacy là gì? Chìa khóa cho sự tự do khi tham gia Crypto

Comments
14 min read
Hợp đồng quyền chọn (Option) là gì? Đặc điểm của giao dịch quyền chọn
Cover image for Hợp đồng quyền chọn (Option) là gì? Đặc điểm của giao dịch quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn (Option) là gì? Đặc điểm của giao dịch quyền chọn

Comments
9 min read
DEX Aggregator là gì? Tại sao chúng lại quan trọng?
Cover image for DEX Aggregator là gì? Tại sao chúng lại quan trọng?

DEX Aggregator là gì? Tại sao chúng lại quan trọng?

Comments
4 min read
DeFi là gì? Tổng quan về tiềm năng & cơ hội đầu tư trong DeFi
Cover image for DeFi là gì? Tổng quan về tiềm năng & cơ hội đầu tư trong DeFi

DeFi là gì? Tổng quan về tiềm năng & cơ hội đầu tư trong DeFi

Comments
21 min read
DeFi 2.0 là gì? Chuẩn bị gì cho xu hướng khổng lồ tiếp theo?
Cover image for DeFi 2.0 là gì? Chuẩn bị gì cho xu hướng khổng lồ tiếp theo?

DeFi 2.0 là gì? Chuẩn bị gì cho xu hướng khổng lồ tiếp theo?

Comments
15 min read
DeFi Options Vaults (DOVs) là gì? Giải pháp mang lại “Organic Yield" trong DeFi
Cover image for DeFi Options Vaults (DOVs) là gì? Giải pháp mang lại “Organic Yield" trong DeFi

DeFi Options Vaults (DOVs) là gì? Giải pháp mang lại “Organic Yield" trong DeFi

Comments
19 min read
Fear & Greed Index là gì? Cách đọc chỉ số Sợ hãi & Tham lam chính xác
Cover image for Fear & Greed Index là gì? Cách đọc chỉ số Sợ hãi & Tham lam chính xác

Fear & Greed Index là gì? Cách đọc chỉ số Sợ hãi & Tham lam chính xác

Comments
6 min read
FOMO là gì? FUD là gì? Tips để tránh các hội chứng tâm lý khi đầu tư Crypto
Cover image for FOMO là gì? FUD là gì? Tips để tránh các hội chứng tâm lý khi đầu tư Crypto

FOMO là gì? FUD là gì? Tips để tránh các hội chứng tâm lý khi đầu tư Crypto

Comments
9 min read
BTC Dominance (BTC.D) là gì? Tổng quan về Bitcoin Dominance
Cover image for BTC Dominance (BTC.D) là gì? Tổng quan về Bitcoin Dominance

BTC Dominance (BTC.D) là gì? Tổng quan về Bitcoin Dominance

Reactions 2 Comments
9 min read
IPFS là gì? Tiềm năng của IPFS trong Blockchain
Cover image for IPFS là gì? Tiềm năng của IPFS trong Blockchain

IPFS là gì? Tiềm năng của IPFS trong Blockchain

Comments
6 min read
RPC Node là gì? Tầm quan trọng của RPC Node trong Blockchain
Cover image for RPC Node là gì? Tầm quan trọng của RPC Node trong Blockchain

RPC Node là gì? Tầm quan trọng của RPC Node trong Blockchain

Comments
6 min read
ve(3,3) của Andre Cronje là gì và có gì đặc biệt?
Cover image for ve(3,3) của Andre Cronje là gì và có gì đặc biệt?

ve(3,3) của Andre Cronje là gì và có gì đặc biệt?

Comments
6 min read
Yield Farming là gì? Tìm hiểu về thuật ngữ Yield Farming
Cover image for Yield Farming là gì? Tìm hiểu về thuật ngữ Yield Farming

Yield Farming là gì? Tìm hiểu về thuật ngữ Yield Farming

Comments
9 min read
ASIC là gì? Ứng dụng của ASIC trong hoạt động khai thác tiền điện tử
Cover image for ASIC là gì? Ứng dụng của ASIC trong hoạt động khai thác tiền điện tử

ASIC là gì? Ứng dụng của ASIC trong hoạt động khai thác tiền điện tử

Comments
7 min read
Thị trường Lending trong Crypto bao gồm những gì?
Cover image for Thị trường Lending trong Crypto bao gồm những gì?

Thị trường Lending trong Crypto bao gồm những gì?

Comments
8 min read
Vampire Attack là gì? Những cỗ máy thu hút thanh khoản trong DeFi
Cover image for Vampire Attack là gì? Những cỗ máy thu hút thanh khoản trong DeFi

Vampire Attack là gì? Những cỗ máy thu hút thanh khoản trong DeFi

Comments
9 min read
Thanh khoản tập trung (CLMM) là gì? Mô hình AMM tiềm năng thế hệ mới
Cover image for Thanh khoản tập trung (CLMM) là gì? Mô hình AMM tiềm năng thế hệ mới

Thanh khoản tập trung (CLMM) là gì? Mô hình AMM tiềm năng thế hệ mới

Comments
12 min read
Solidity là gì? Có nên học Solidity để làm Blockchain không?
Cover image for Solidity là gì? Có nên học Solidity để làm Blockchain không?

Solidity là gì? Có nên học Solidity để làm Blockchain không?

Comments
7 min read
Smart Contract là gì? Cách hoạt động của hợp đồng thông minh
Cover image for Smart Contract là gì? Cách hoạt động của hợp đồng thông minh

Smart Contract là gì? Cách hoạt động của hợp đồng thông minh

Comments
7 min read
ERC-3525 là gì? Chuẩn token dành cho Semi-fungible Token
Cover image for ERC-3525 là gì? Chuẩn token dành cho Semi-fungible Token

ERC-3525 là gì? Chuẩn token dành cho Semi-fungible Token

Comments
10 min read
Low Cap Coin là gì? 5 bước đầu tư Coin Low Cap cho người mới
Cover image for Low Cap Coin là gì? 5 bước đầu tư Coin Low Cap cho người mới

Low Cap Coin là gì? 5 bước đầu tư Coin Low Cap cho người mới

Comments
25 min read
Account Abstraction – Khi ví crypto và smart contract hợp làm một
Cover image for Account Abstraction – Khi ví crypto và smart contract hợp làm một

Account Abstraction – Khi ví crypto và smart contract hợp làm một

Reactions 4 Comments
9 min read
Arbitrage là gì? Rủi ro của giao dịch chênh lệch giá trong Crypto
Cover image for Arbitrage là gì? Rủi ro của giao dịch chênh lệch giá trong Crypto

Arbitrage là gì? Rủi ro của giao dịch chênh lệch giá trong Crypto

Reactions 3 Comments
12 min read