onDEX Community

Cover image for DAO có nghĩa là hoàn toàn tự trị và phi tập trung, nhưng có phải vậy không?
Quỳnh Trương
Quỳnh Trương

Posted on

DAO có nghĩa là hoàn toàn tự trị và phi tập trung, nhưng có phải vậy không?

Các tổ chức tự quản phi tập trung có thực sự được phân cấp? Tìm hiểu lý do tại sao họ đang đấu tranh để trở nên hoàn toàn tự chủ.

Mặc dù cơ cấu tổ chức của một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) về cơ bản có nghĩa là “phi tập trung”, một số giao thức DAO lớn nhất bao gồm Uniswap thì không. Nhiều hoạt động hàng ngày trong các DAO vẫn liên quan đến một số thành viên cốt lõi của tổ chức để đưa ra các quyết định quan trọng. Điều này đặt ra câu hỏi liệu các DAO có hoàn toàn phi tập trung hay không. Và, nếu không, liệu phân quyền hoàn toàn có khả thi không?

Image description

Nói rộng hơn, các DAO có thể được so sánh với cách các quốc gia dân chủ được điều hành. Trong khi hệ tư tưởng là để nhân dân đưa ra các quyết định cho đất nước, nó chủ yếu được điều hành bởi một số cá nhân quyền lực, những người nắm hầu hết giấy phép để xác định luật và kiểm soát các quyết định. Cũng tương tự như các tổ chức lớn, cổ đông được phép biểu quyết nhưng các chính sách chủ yếu do hội đồng quản trị quyết định.

Các DAO khác nhau ở chỗ chúng sở hữu những phẩm chất hấp dẫn hơn các tổ chức truyền thống. Ví dụ, nếu bất kỳ ai có ý tưởng trong một tổ chức truyền thống, ý tưởng đó phải thông qua một người quản lý trước khi nó đến được các cấp cao hơn. Trong một DAO, mọi người đều có thể hành động theo đề xuất do cấu trúc phẳng và không có phân cấp.

Tập hợp các thành viên cộng đồng lại với nhau, họ bỏ phiếu về các đề xuất được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động trong tương lai của một giao thức, sau đó được thực thi trong các hợp đồng thông minh sau khi các đề xuất đã được đồng ý. Dưới sự hợp tác cộng đồng này, vì lợi ích tốt nhất của tất cả mọi người trong DAO là đồng ý về các đề xuất có lợi cho giao thức do các ưu đãi. Một giao thức thu hút nhiều người dùng hơn sẽ đẩy giá trị của mã thông báo lên, đó là điều mà chủ sở hữu mã thông báo mong muốn.

Mặc dù có vẻ ngoài là phân cấp hoàn toàn, tuy nhiên, thực tế là vẫn còn rất nhiều thách thức để đạt được phân cấp hoàn toàn.

Tại sao các dự án DAO vẫn gặp khó khăn với việc hoàn toàn tự chủ

Các giao thức DAO đang phải vật lộn để tồn tại đúng với bản chất là hoàn toàn tự chủ, vì việc phân quyền hoàn toàn là một thách thức để đạt được và vì những lý do chính đáng.

Không có đủ trách nhiệm từ những người ra quyết định đã khiến đội ngũ sáng lập cốt lõi tin tưởng vào một hệ thống mà bất kỳ ai cũng có quyền kiểm soát để đưa ra quyết định. Việc dựa vào một cộng đồng lớn mà không có hậu quả trực tiếp sẽ tạo ra căng thẳng trong nhóm và làm chậm quá trình ra quyết định, do đó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ dự án.

Image description

Ngày nay, hầu hết tất cả các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu truyền thống đều có ít người ra quyết định. Điều này phần lớn là do trong giai đoạn tăng trưởng ban đầu, một quyết định tồi có thể đưa ra hoặc phá vỡ sự phát triển của công ty và khiến nhiều người sáng lập giai đoạn đầu phải thận trọng về việc họ tham gia với tư cách là thành viên cốt lõi của nhóm. Trong thiết lập này, những người sáng lập đưa ra quyết định nhanh chóng và hành động nhanh chóng. Tuy nhiên, các DAO đi ngược lại nguyên tắc đó bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của sự bỏ phiếu và đồng thuận của cộng đồng.

Một trong những phẩm chất chính của DAO đó là một tổ chức do cộng đồng lãnh đạo với khả năng đạt được lợi ích trong ngắn hạn. Trong trường hợp đó, những người sáng lập cần tin tưởng rằng bản thân cộng đồng có khả năng đưa ra quyết định đúng đắn dựa trên mục tiêu và tầm nhìn dài hạn. Nhìn chung, không có hạn chế hoặc trách nhiệm pháp lý tuyệt đối nào được đặt ra đối với những người có thể tham gia cộng đồng DAO, khiến nhóm cốt lõi không thể tin tưởng vào quyết định đó. Do đó, đối với một số giao thức, quy trình tuyển dụng nghiêm ngặt hơn là cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn của các thành viên DAO mới.

Phân cấp cần phải diễn ra theo từng giai đoạn

Nếu các DAO vẫn đúng với bản chất của chúng, nơi cộng đồng có thể đưa ra quyết định một cách bình đẳng, thì việc phân quyền cần phải diễn ra theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, cần phải cung cấp một mức độ kiểm soát nhất định để duy trì sự phát triển chung giữa các tổ chức. Trong khi các cộng đồng có liên quan cần được trao quyền đưa ra các đề xuất và quyết định, có thể yêu cầu những người kiểm duyệt hoặc team duy trì hiệu quả các giá trị cốt lõi của dự án.

Hầu hết các DAO thành công bao gồm Uniswap, MakerDAO, PieDAO, Decred và hơn thế nữa đều có các hệ thống kiểm duyệt khác nhau, nơi các đề xuất phải trải qua các giai đoạn khác nhau trước khi được chấp nhận. Ví dụ, giao thức quản trị của Uniswap có nhiều giai đoạn thực hiện trước khi bất kỳ đề xuất nào được chấp nhận. Giai đoạn cuối cùng của nó là một nhóm người dùng được bầu chọn có quyền ngăn chặn việc thực hiện bất kỳ đề xuất nào mà họ cho là độc hại hoặc không cần thiết. Mặt khác, MakerDAO có một cộng đồng cởi mở hơn, nơi mọi người không cần giữ mã thông báo của họ để tham gia bỏ phiếu ngoài chuỗi. Tuy nhiên, các đề xuất của nó trải qua sự giám sát nghiêm ngặt.

Cộng đồng là nền tảng đối với một DAO và điều quan trọng là các DAO phải tiến tới một cấu trúc không hoàn toàn phụ thuộc vào nhóm cốt lõi. Hiện tại, bỏ phiếu là một thành phần quan trọng trong một DAO thực sự. Tuy nhiên, các giao thức trong tương lai phải tập trung nhiều hơn vào sự tương tác và làm việc cùng với các nhà xây dựng.

Bằng cách thực hiện các bước gia tăng hướng tới lý tưởng phân quyền hoàn toàn đó, chúng ta có nhiều khả năng đạt được mục tiêu này hơn là lao đầu vào và tuân theo các nguyên tắc đó một cách cứng nhắc. DAO là một hình thức tổ chức mới mà chúng ta cần học hỏi và thích ứng khi chúng ta hoạt động. Vì lý do này mà chúng tôi làm đúng nếu chúng tôi muốn các DAO trở thành trụ cột trong cách chúng tôi vận hành các hoạt động hàng ngày của mình.

Xây dựng sự phát triển chung

Hầu hết các giao thức DAO vẫn đang trong giai đoạn đầu xây dựng một DAO chính thức. Shapeshift, một nền tảng tiền điện tử giao dịch toàn cầu có thể là một trong những ví dụ về một dự án đã giải thể cấu trúc của nó để nó có thể trở nên phi tập trung hơn.

Cuối cùng, ý tưởng xây dựng sự phát triển chung, nơi mọi người được phép tham gia tích cực vào hoạt động của một tổ chức vẫn còn xa vời với thực tế. Tuy nhiên, DAO đại diện cho một cuộc cách mạng nơi quyền kiểm soát được lan rộng và là một nền tảng nơi mọi người có thể phát triển cùng nhau một cách minh bạch và hiệu quả. Vẫn cần phải làm nhiều việc hơn nữa để đạt được ý tưởng lãng mạn này, nhưng bằng cách học hỏi và áp dụng các biện pháp mới trong quá trình thực hiện, các DAO có thể trở nên phi tập trung.

Discussion (0)