onDEX Community

Cover image for "Săn" Retroactive Airdrop nào tiếp theo?
Quỳnh Trương
Quỳnh Trương

Posted on • Originally published at danchoicoin.com

"Săn" Retroactive Airdrop nào tiếp theo?

Airdrop là hình thức mà bạn sẽ nhận coin hoặc token miễn phí từ các dự án ở thời kỳ đầu.

Mới đây tài khoản Twitter olimpio (chuyên chia sẻ các kèo airdrop và các chiến lược Yield Farming) đã tổng hợp lại những tweet về airdrop mà nhân vật này đã từng chia sẻ và đây cũng là chiến lược để bạn có thể tham khảo để tham gia.

Các giao thức layer-2 có thể sẽ ra mắt token, điều đó có thể thấy rõ ở $OP, Arbitrum và zkSync trước đây.

1/ ZkSyn

Đầu tiên là chiến lược zkSync với các token $ZKS, $ORBI, $ZIG, $ARGENT.

Theo tweet ngày 4 tháng 5 thì tại trang chủ của zkSync đã cập nhật thêm ở phần FAQ có thông tin token và theo bật mí zkSync sẽ “thuộc sở hữu cộng đồng” trong Reddit AMA, thường kết hợp xác nhận sự tồn tại của token + cộng đồng = airdrop.

2/ Solana

Chiến lược Solana với $PHAN của Phantom, $FRIK của Friktion, $KATA của Katana, $JUP của Jupiter Aggregator, $ATRIX của Atrix và $SYM của Symmetry. Đây sẽ là 6 cái tên có thể sẽ là những phiên bản Solana tiếp theo.

3/ Optimism

Chiến lược Optimism với $PIKA của giao thức Pika Protocol và $CLIPP của giao thức Clipper. Mặc dù $OP đã tung ra Airdrop đợt 1 nhưng những đợt 2,3 … sẽ vẫn tiếp tục diễn ra vì họ chỉ mới phát hành 5% trong tổng 14% nguồn cung.

4/ Arbitrum

Chiến lược Arbitrum với $ARBI

Kế tiếp sẽ đến các chiến lược cho các giao thức cụ thể. Tất cả những giao thức sẽ bao gồm:

5/ Opyn² is squeething

$OPYN của opyn² is squeething: Team đã đi tiên phong trong nhiều lĩnh vực được sử dụng rộng rãi ngày nay với các tùy chọn DeFi.

6/ Cozy Finance

$COZY trong Cozy Finance: Đầu tư vào DeFi với sự bảo vệ, thời gian gần đây họ đã mở rộng sang cả Arbitrum.

7/ DeFi Saver

$SAVER của DeFi Saver: thuộc công ty quản lý nợ stablecoin, được tích hợp với MKR, LATY, AAVE, COMP.

8/ Charm

$CHARM của Charm: trình quản lý thanh khoản của Uniswap v3.

9/ Aztec

$ZKM của Aztec: công cụ làm xáo trộn quỹ thuộc blockchain Ethereum.

 • Blockchain: Ethereum, L2 riêng
 • Cộng đồng: discord.gg/aztec
 • Chiến lược: che đi một số ETH từ 1 ví và nhận ẩn danh trong ví khác tại http://aztec.network

10/ Gnosis Safe

$SAFE của Gnosis Safe: các giao thức DeFi được cung cấp bởi Gnosis Multisig.

 • Blockchain: Ethereum, Polygon, Gnosis Chain, BNB, Arbitrum, AVAX, Optimism
 • Cộng đồng: discord.gg/AjG7AQD9Qn
 • Chiến lược: Stake $GNO trong StakeWise7.

11/ Polynomial Protocol

$POLY của Polynomial Protocol: phái sinh trong Optimism.

12/ Orbiter Finance

$ORBI của Orbiter Finance.

 • Blockchain: Ethereum, zkSync, Arbitrum, Optimism, Polygon, Immutable X, Boba, Metis, Starknet (Goerli)
 • Cộng đồng: discord.gg/orbiter-finance
 • Chiến lược: kết nối một số nội dung trong orbiter.finance

13/ Zapper

$ZAP của Zapper.

 • Blockchain: most of them
 • Cộng đồng: zapper.fi/discord
 • Chiến lược: Thu thập NFT của họ, thực hiện swap trên nền tảng và hoàn thành nhiệm vụ trong zapper.fi

14/ Zerion

$ZER của Zerion.

 • Blockchain: Ethereum, Arbitrum, Aurora, AVAX, BNB, Fantom, Gnosis, Optimism, Polygon
 • Cộng đồng: zerion.io/discord
 • Chiến lược: thực hiện swap và ôm NFT của họ trong zerion.io

15/ Lobsterdao

LOBSTERDAO: cộng đồng NFT “được kiểm soát”.

16/ Clipper

$CLIP của Clipper: DEX đa chuỗi.

17/ Shell Protocol

$SHELL của Shell Protocol: v2 sắp được ra mắt

18/ Fuji DAO

$FUJI của Fuji DAO: công cụ tổng hợp vay nợ DeFi.

19/ Meta Mask

$MASK của Meta Mask: đã có những đồn đoán rằng Meta Mask sẽ sớm ra mắt DAO và cả token.

 • Blockchain: Ethereum, BNB, AVAX, Polygon
 • Cộng đồng: no discord
 • Chiến lược: thực hiện một vài swap

20/ Friktion

$FRIK của Friktion: các dẫn xuất DeFi trong Solana

Blockchain: Solana
Cộng đồng: discord.gg/friktion
Chiến lược: stake vào kho tiền của họ và nắm giữ NFT.

21/ Genie

$GENIE của Genie: NFT Aggregator giống như Gem.

 • Blockchain: Ethereum
 • Cộng đồng: discord.gg/gemxyz
 • Chiến lược: mua bán NFT trên nền tảng của họ gem.xyz

22/ Slingshot

$SLING của Slingshot: trình tổng hợp DEX với thị trường NFT riêng.

23/ Lifi Protocol

$LIFI của LI.FI: Bridge aggregator.

 • Blockchain: Ethereum, Polygon, BNB, Gnosis, Fantom, AVAX, Arbitrum, Optimism, Moonriver/beam, Celo, Fuse
 • Cộng đồng: discord.gg/lifi
 • Chiến lược: kết hợp nội dung thông qua transferto.xyz

24/ ZigZag Exchange

$ZAG của ZigZag Exchange: zkSync v1 DEX.

25/ Unagii

$UNAGI của Unagii: đầu tư DeFi tự động.

26/ Phantom

$PHAN của Phantom:

 • Blockchain: Solana
 • Cộng đồng: discord bị vô hiệu hóa
 • Chiến lược: Thực hiện một vài swap bằng cách sử dụng bộ trao đổi tích hợp của họ. Download wallet: phantom.app

27/ Sablier

$SABL của Sablier: cho phép bạn chuyển tiền theo thời gian thực vào các ví khác

28/ Argent

$ARGENT trong Argent: 1 ví DeFi thông minh

 • Blockchain: Ethereum, zkSync
 • Cộng đồng: discord.gg/BNFdWAs
 • Chiến lược: tạo ví, đầu tư tài sản, cầu nối với zkSync

Cuối cùng, sau khi đã tham gia hết những chiến lược Airdrop trên bạn hãy kiểm tra Earndrop - 1 công cụ cho phép bạn nhập ví của mình vào và sẽ check được xem liệu bạn có trúng airdrop nào hay chưa.

Bạn cũng có thể đăng ký thông báo qua email cho ví của mình, khi bạn nhận được airdrop thì ngay lập tức thông báo sẽ gửi về mail.

Discussion (0)