onDEX Community

# dex

Posts

👋 Sign in for the ability to sort posts by relevant, latest, or top.
Econia là gì? Toàn tập về tiền điện tử Econia

Econia là gì? Toàn tập về tiền điện tử Econia

Reactions 3 Comments
6 min read
Gas Price & Gas Limit là gì? Các tips tối ưu Gas Fee khi giao dịch

Gas Price & Gas Limit là gì? Các tips tối ưu Gas Fee khi giao dịch

Comments
8 min read
Gas War là gì? Làm sao để thắng trong cuộc chiến Gas War

Gas War là gì? Làm sao để thắng trong cuộc chiến Gas War

Comments
6 min read
Slippage là gì? Cách giảm thiểu trượt giá khi giao dịch

Slippage là gì? Cách giảm thiểu trượt giá khi giao dịch

Comments
6 min read
Liquidity (Thanh khoản) là gì? Tại sao nên đầu tư coin có thanh khoản cao?

Liquidity (Thanh khoản) là gì? Tại sao nên đầu tư coin có thanh khoản cao?

Comments
11 min read
Market Maker (MM) là gì? Sự khác biệt giữa MM & AMM trong Crypto

Market Maker (MM) là gì? Sự khác biệt giữa MM & AMM trong Crypto

Comments
7 min read
Sàn DEX là gì? Tổng quan về các sàn phi tập trung

Sàn DEX là gì? Tổng quan về các sàn phi tập trung

Comments
7 min read
Thanh khoản tập trung (CLMM) là gì? Mô hình AMM tiềm năng thế hệ mới

Thanh khoản tập trung (CLMM) là gì? Mô hình AMM tiềm năng thế hệ mới

Comments
12 min read
DEX Aggregator là gì? Tại sao chúng lại quan trọng?

DEX Aggregator là gì? Tại sao chúng lại quan trọng?

Comments
4 min read
loading...