onDEX Community

# research

Posts

👋 Sign in for the ability to sort posts by relevant, latest, or top.
Quick update: Immutable X (IMX)

Quick update: Immutable X (IMX)

Reactions 3 Comments
1 min read
Theo dấu chân quỹ lớn

Theo dấu chân quỹ lớn

Reactions 4 Comments
4 min read
Quick update: Biconomy (BICO)

Quick update: Biconomy (BICO)

Reactions 4 Comments
2 min read
Các yếu tố tạo nên 1 Layer-1 thành công

Các yếu tố tạo nên 1 Layer-1 thành công

Reactions 3 Comments
19 min read
Quick update: Curve DAO (CRV)

Quick update: Curve DAO (CRV)

Reactions 3 Comments
2 min read
Tổng quan về Agoric - (BLD) - Mở bán công khai trên Coinlist

Tổng quan về Agoric - (BLD) - Mở bán công khai trên Coinlist

Reactions 9 Comments
6 min read
Project Galaxy - "Alibaba" của công nghệ Web 3

Project Galaxy - "Alibaba" của công nghệ Web 3

Reactions 9 Comments
13 min read
Các bước research một dự án

Các bước research một dự án

Comments
6 min read
Low Cap Coin là gì? 5 bước đầu tư Coin Low Cap cho người mới

Low Cap Coin là gì? 5 bước đầu tư Coin Low Cap cho người mới

Comments
25 min read
Thanh khoản tập trung (CLMM) là gì? Mô hình AMM tiềm năng thế hệ mới

Thanh khoản tập trung (CLMM) là gì? Mô hình AMM tiềm năng thế hệ mới

Comments
12 min read
BTC Dominance (BTC.D) là gì? Tổng quan về Bitcoin Dominance

BTC Dominance (BTC.D) là gì? Tổng quan về Bitcoin Dominance

Reactions 2 Comments
9 min read
Blockchain Explorer là gì? Kiểm tra giao dịch trên Blockchain bằng Block Explorer

Blockchain Explorer là gì? Kiểm tra giao dịch trên Blockchain bằng Block Explorer

Reactions 2 Comments
8 min read
FOMO là gì? FUD là gì? Tips để tránh các hội chứng tâm lý khi đầu tư Crypto

FOMO là gì? FUD là gì? Tips để tránh các hội chứng tâm lý khi đầu tư Crypto

Comments
9 min read
IPFS là gì? Tiềm năng của IPFS trong Blockchain

IPFS là gì? Tiềm năng của IPFS trong Blockchain

Comments
6 min read
DeFi 2.0 là gì? Chuẩn bị gì cho xu hướng khổng lồ tiếp theo?

DeFi 2.0 là gì? Chuẩn bị gì cho xu hướng khổng lồ tiếp theo?

Comments
15 min read
DeFi là gì? Tổng quan về tiềm năng & cơ hội đầu tư trong DeFi

DeFi là gì? Tổng quan về tiềm năng & cơ hội đầu tư trong DeFi

Comments
21 min read
DEX Aggregator là gì? Tại sao chúng lại quan trọng?

DEX Aggregator là gì? Tại sao chúng lại quan trọng?

Comments
4 min read
Tokenomics là gì? Ván bài lật ngửa với nhà tạo lập thị trường

Tokenomics là gì? Ván bài lật ngửa với nhà tạo lập thị trường

Comments
30 min read
EVM (Ethereum Virtual Machine) là gì?

EVM (Ethereum Virtual Machine) là gì?

Comments
26 min read
White Paper là gì? Tầm quan trọng của White Paper trong đầu tư Crypto

White Paper là gì? Tầm quan trọng của White Paper trong đầu tư Crypto

Comments
7 min read
loading...